Kullanıcı Sözleşmesi

Anasayfa > Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1
İşbu sözleşme, Yüklego Platform faaliyetlerini yürüten ve Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak No:72/B Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim olan Arif Güvenç Firması ile siteye üye olan KULLANICI arasında, kullanıcının siteye üye olması ve onaylanması anında düzenlenmiştir. 
Taraflar sözleşmede kısaca “YÜKLEGO” ve “KULLANICI” olarak anılacaktır. Siteye üye olmakla Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve maddeleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

TANIMLAR

MADDE 2
KULLANICI: YÜKLEGO sanal platformuna çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir. 
KURYE: Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.
PLATFORM: Kullanıcı ve Kurye’nin www.yuklego.com ve YÜKLEGO mobil uygulaması üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.
SİTE: www.yuklego.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Platforma üye olan kullanıcının hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2. YÜKLEGO, KURYE ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcıların bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur.
3.3. KULLANICI, KURYE ile arasındaki hizmet ilişkisinde YÜKLEGO’nun işbu ilişkinin tarafı olmadığını, hizmet ilişkisi ve hizmet konusu faaliyete ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını onaylar.
3.4.YÜKLEGO , 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmemektedir.
3.5. KURYE’ler, YÜKLEGO’nun sayılanlarla sınırlı olmamak üzere personeli, çalışanı, acentesi, iş ortağı değildir. Kullanıcı Platform aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, YÜKLEGO’ya bildirebilir. Fakat YÜKLEGO, kuryelerin davranışlarından ötürü doğrudan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. KURYE’ler tarafından verilen hizmet ile ilgili YÜKLEGO’nun hiçbir sorumluluğu yoktur. YÜKLEGO verilen hizmet ile ilgili hiçbir garanti veremez. 

HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 4
4.1. Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve siteden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmamış olmak gerekir.
4.2. KULLANICI, üyelik kaydı için gerekli olan bölümleri doldurup İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile mail adresini ve şifresini girerek Platformu kullanmaya başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.3. Platforma üye olabilmek için, YÜKLEGO tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu kişilerin uygulama üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, KULLANICI olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.4. KULLANICI, Platform üzerinden KURYE talep ettiğinde, kendisine yakın konumdaki KURYE’lere iletilecektir. KULLANICI ile KURYE arasındaki hukuksal ilişki KURYE’nin HİZMET VEREN uygulamasında kendisine hizmet talebi geldiğinde hizmet talebini kabul etmesi ile başlar.
4.5. KULLANICI, KURYE çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
4.6. KULLANICI, Platform üzerinden çağırdığı kuryenin hizmet bedelinin tamamını Platform vasıtasıyla kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla, eğer sunulan herhangi bir ödeme yöntemi yoksa, gelen kuryeye veya kuryenin bağlı olduğu kurye şirketine peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
4.7. YÜKLEGO, KULLANICI ile Kurye şirketini bir araya getiren bir pazar yeridir ve ödemeden kaynaklı anlaşmazlıkların tarafı değildir. YÜKLEGO, Tarafların arasındaki ödeme ve tahsilat nedenli sorunlardan dolayı muhatap tutulamaz. YÜKLEGO, Platform dahilin de hizmetin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek gönderilerden sorumlu değildir.
4.8. KULLANICI, kredi kartı ile ödemeyi tercih ettiğinde bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini Platforma üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının güvenli olarak saklanan kredi kartı bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.
4.9. KULLANICI’nın Kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi halinde ve sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde KULLANICI sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. 
4.10. KULLANICI’nın gelen KURYE’den hizmet almaması durumunda dahi kendisinden 20 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda YÜKLEGO, KULLANICI’yı Platformdan çıkartma hakkını saklı tutar.
4.11. YÜKLEGO, KULLANICI’nın her talebinde kendisine bir KURYE’nin yanıt vereceğini taahhüt edemez. YÜKLEGO, çağrı alan KURYE’lerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.
4.12. Süre ve benzeri temel bilgiler KURYE tarafından bildirilmiş olup, doğruluğu hususunda platformun yapısı gereği YÜKLEGO’nun herhangi bir yükümlüğü yoktur. YÜKLEGO aracılığıyla alınan kurye hizmetlerinde, kurye çağırma öncesinde, KULLANICI talep ettiği kurye hizmetinin nereden-nereye yapılacağı ve semt bilgisinin girişini yapar. KULLANICI tarafından Platform üzerinden girişi yapılan bilgilere istinaden, KULLANICI’ya sunulacak olan kurye hizmetine dair ücret bilgisi belirtilmektedir.
KULLANICI, kendisine sunulan ücret bilgisini onaylaması halinde SİPARİŞİ ONAYLA butonuna basarak ödemesini yapar ve talebini ileterek tamamlamış olur. Bu onay ile KULLANICI, kendisine teklif edilen ücret teklifini (icabı) kabul etmiş olur.
4.13. KURYE yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın KULLANICI’ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
4.14. KURYE’ye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KULLANICI ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder.
4.15. KULLANICI, YÜKLEGO üzerinden gönderi oluşturma sırasında Gönderenin marka adlarını, ticari markasını veya adını kullanırsa onay vermiş ve aşağıda yer alan durumlar kabul etmiş sayılır:
4.15.1. Gönderide belirtilen fikri faaliyet sonuçlarını ve bireyselleştirme araçlarını (ticari markalar, marka isimleri, semboller, vb.) kullanmak için tüm haklara ve onaylara sahiptir
4.15.2. Böyle bir sözle bağlantılı olarak üçüncü şahısların herhangi bir hakkını ihlal etmez; kelime / sembol / kelime öbeği / kelime / gizli anlamların yanı sıra şeref ve haysiyete zarar verebilecek veya aşağılayabilecek diğer kombinasyonları kullanmaz
4.15.3. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgileri kullanmaz: Türkiye Cumhuriyeti topraklarında dağıtımı yasak olan kuruluşlardan bahsetmek, pornografik anlam içeren bilgilerin yanı sıra dağıtılması ve Türk yasalarına göre belirtilmesi yasak olan diğer bilgiler; sosyal, ırksal, ulusal veya dini nefret ve düşmanlığı kışkırtan propaganda veya ajitasyona neden olabilecek kombinasyon(lar) kullanmaz
4.15.4. Tamamen yasal / ehliyetli ve açık rızanın ihlallerinin sonuçlarını anlar
4.15.5. Talimatlarında rıza göstermeyen kişinin verilerini yasa dışı olarak kullanmaz
4.15.6. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut mevzuatını böyle zikrederek / yazarak ihlal etmediğini; işbu iznin ihlalinden doğan her türlü sorumluluğu üstlenmeye ve Arif Güvenç firması’nın zararlarını tazmin etmeye hazırdır.


TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5
5.1. KULLANICI, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. KULLANICI’nın, siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı ismi, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı YÜKLEGO’nun doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.3. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü KULLANICI’ya aittir.
5.4. KULLANICI’nın işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve Platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik YÜKLEGO tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
5.5. KULLANICI, Platform aracılığı ile işlem yaptığı KURYE’ler hakkındaki şikayetlerini Platform üzerinden YÜKLEGO’ya bildirebilir. YÜKLEGO, zarar ve şikayetle ilgili olarak KURYE’ye rücu edebilir. YÜKLEGO, KURYE’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.6. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı KULLANICI’nın yaşayacağı sorunlardan YÜKLEGO sorumlu tutulamaz. 
5.7. YÜKLEGO, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 6
6.1. Platformun tüm fikri ve sınai hakları YÜKLEGO’ya aittir.
6.2. Bu bağlamda, YÜKLEGO tarafından açıkça izin verilmediği sürece sitenin ve uygulamanın içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, satılamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya dağıtılamaz. Platformda yer alan herhangi bir içerik YÜKLEGO'nun fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

KİŞİSEL VERİLER

MADDE 7
7.1. Platforma üye olmak suretiyle mobil cep telefonu numarasını bildiren KULLANICI, YÜKLEGO’nun işlem ile sınırlı cep telefonlarına SMS mesajları gönderebileceğini kabul etmiş olur. Üyeler, cep telefonu numaraları değiştiğinde Üye Hesaplarını güncellemek suretiyle değişiklikten YÜKLEGO’yu haberdar etmeyi kabul eder. YÜKLEGO, bahsi geçen mesajları Platformdaki hukuki güvenliği sağlamak amacıyla hassas veriler hariç üyelik süresince depolayabilir. 
7.2. KULLANICI, YÜKLEGO tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda KURYE’ye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder. YÜKLEGO, bu bilgileri KURYE dışında başka hiçbir kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 8
8.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.2. Mücbir Sebep ve İnternet Zaafları: Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır.
8.3. Bölünebilirlik: Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır.
8.4. Geçerliliği Koruma: Bu Sözleşmenin gizlilikle, sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.
8.5. Delil Anlaşması: Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
8.6. YÜKLEGO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.7. Yürürlük: İşbu sözleşme KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.